Nông nghiệp

thiết bị xử lý cáu cặn cho lò hơi, tháp giải nhiệt, chiller, dàn ngưng, dàn lạnh, đường ống nước cấp và nước thải.

Mô tả

Agriculture-Applications-sheet-PROOF
Nông nghiệp vào lúc: Tháng Năm 16th, 2019 bởi admin