Mức tiêu thụ điện phụ thuộc vào số giờ chạy của hệ thống, số model, đường kính ống và công suất của cooling tower, dải công suất tiêu thụ 20 – 200W.
Điện tiêu thụ cho hệ thống này như thế nào? vào lúc: Tháng Chín 19th, 2019 bởi admin