Bạn có thể kiểm tra trực quan hoặc bằng các thông số hiển thị trên thiết bị đo lường. Sau một thời gian sử dụng thiết bị khoảng 1 tháng, cặn bám bắt đầu tan dần, các thông số về áp suất, nhiệt độ sẽ thể hiện rõ điều này.
Làm sao để biết được hiệu quả của thiết bị? vào lúc: Tháng Chín 19th, 2019 bởi admin