Bạn có thể trực tiếp kiểm tra trên thiết bị hoặc kết nối wifi hay bluetooth. Thiết bị xử lý cặn EWC tích hợp công nghệ tiên tiến nhất có thể tự động điều chỉnh và kiểm tra online
Làm thế nào để tôi biết hệ thống đang hoạt động? vào lúc: Tháng Chín 19th, 2019 bởi admin