Thời gian tan hết các cáu cặn hiện hữu tuỳ thuộc vào độ dày lớp cạn và thành phần của nó. Sau khoảng thời gian từ 1 – 3 tháng là thiết bị của bạn có thể cảm nhận rõ sự tan dần của lớp cặn cũ thông qua các thông số đo lường hoặc nhìn bằng trực quan
Bao lâu thì hệ thống sẽ sạch hoàn toàn cặn bám? vào lúc: Tháng Chín 19th, 2019 bởi admin